معماری اسلامی در خانه های ایرانی

در دیدگاه اسلام، خانه مکانی است که تمامی نیاز های انسان از قبیل استراحت، تغذیه، پذیرایی از مهمان، تربیت فرزند و عبادت مرتفع است.