رقابت دبی و عربستان برای ساخت بلندترین برج جهان

برج خور دبی که ساخت آن در سال ۲۰۲۱ تمام می شود می خواهد بلندترین برج جهان شود، این برج ۱۰۰ متر بلندتر از برج خلیفه خواهد شد اما خبر بد برای دبی این است که برج ۱۰۰۰ متری جده در عربستان سعودی هم تا سال ۲۰۲۱ تکمیل می شود.