معرفی دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه تونگجی چین یکی از محبوب ترین دانشگاه های کشور جهت تحصیل در چین بوده و تعداد زیادی از دانش آموزان را از تمام نقاط چین و سراسر جهان جذب کرده است و به طور خاص، تبدیل به دانشگاه شماره یک برای کسانی که دنبال حرفه ای در زمینه معماری و مهندسی عمران هستند، می باشد.